Aktuality

Zapálení sklářské pece R2

Zapálením sklářské pece dne 21.9.2011 byla ukončena významná etapa prací na Studené opravě linky R2, v řetenickém závodě společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group. Naše společnost zde po dobu téměř celého roku zajišťovala projektovou přípravu akce, která spočívala ve zpracování projektové dokumentace pro odstranění staveb, dokumentace pro stavební povolení, tendrové dokumentace  a dokumentace pro provedení stavby pro náročnou rekonstrukci výrobní linky plochého skla. Součástí výměny technologie za technologii energeticky úspornější a ekologičtější byly i opravy výrobních hal, provedena byla výměna opláštění i řešení akustických opatření.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.