Aktuality

AGC Flat Glass Czech a.s.- Studená oprava linky R2

V minulém týdnu došlo, předáním skutečného provedení stavby, k dokončení projektových prací na jedné z nejvýznamnějších investic společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group v posledních letech.

Součástí investice byly: rekonstrukce hutní haly včetně opravy střechy a přepláštění, vybourání a výstavba nové tavící pece, plavící lázně, chladící pece, oprava komína, instalace odlučovače škodlivin ze spalin, oprava rozvodů plynů a stanic mísení plynů, chladících věží a rozvodů, oprava a snížení zásobníku chladicí vody, přeložky sítí, opravy zpevněných ploch a další.

V rámci této akce jsme zajišťovali předprojektovou a projektovou přípravu, zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů, zajištění stavebních povolení pro jednotlivé objekty, projektovou dokumentaci stavební, konstrukční a technologickou (rozvody), požárně bezpečnostní řešení a autorský dozor.

V současnosti již běží výrobní linka ve zkušebním prostoru. Projektové práce tak probíhaly od roku 2010 do roku 2012.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.