Aktuality

Horké léto 2018…, horký rok 2018!

19.10.2018

V průběhu celého roku se potýkáme nejen s přetížením externích specialistů- na požární bezpečnost staveb, rozpočtářů a technologů (neboť vlastními silami již nezvládáme)- ale i profesí zdravotnětechnických, a dalších. To se projevuje  jednak nebetyčně se protahujícími termíny dokončení prací, ale i problémy s koordinací. Kompletací projektové dokumentace a zahájením inženýrské činnosti totiž práce nekončí, ale spíše začíná.

Termíny se prodlužují i při zajišťování stanovisek (mimo jiné čekáním na stanovisko územního plánování, životního prostředí a další, což souvisí s obrovským nárůstem žádostí), i ve správním řízení při povolování staveb.

Nutné zpětné zásahy do „dokončených“ projektů kvůli leckdy protichůdným požadavkům orgánů státní správy či správců sítí kladou další nároky na specializované profese a to ubírá čas, tolik potřebný pro plynulé zpracování zakázek, nehledě na postupnou ztátu logiky projektu a vznik koordinačních chyb (troufám si tvrdit, že ani BIM by tuto situaci ve své všemohoucnosti nezachránil, protože se nejedná o automatický proces, ale proces, vyžadující opět pracovníky u monitoru).

…a obdobný problém mají i dodavatelské firmy, které marně hledají  řemeslníky; v té souvislosti si vzpomínám na období před téměř třiceti lety, kdy pracovníci z Východu (včetně českých) odcházeli houfně na Západ vykonávat technické profese do stavebnictví, leckdy bez příslušné praxe i vzdělání, z té doby se dochovalo v Británii hanlivé označení „polský instalatér“ (skoro tři čtvrtě milionu pracovních migrantů z Polska se na Britské ostrovy nahrnulo poté, co Polsko – spolu s dalšími sedmi postkomunistickými státy včetně Česka – v roce 2004 vstoupilo do Evropské uniehttps://zpravy.aktualne.cz/zahranici/uz-ne-polsky-instalater-ted-brity-ohrozuje-pobalti/r~i:article:683966/) a další.

Nyní sleduji na některých stavbách v Čechách obdobný proces, ovšem s pracovníky z Ukrajiny a a dalších od nás (jiho)východnějších zemí, s obdobně nedokonalými technologickými postupy, neznalostí materiálů a stavebních procesů. V duchu přemýšlím, kam daly rozum odpovědné osoby z předchozích vlád, které nedaly na zkušenost západních zemí s úbytkem řemeslníků a pod vidinou celého národa s vysokoškolskými tituly zcela zničily učňovské školství a se zpožděním třiceti let nás dovedly tam, kde tehdy byly západní země… a nyní tedy i my čekáme na svého bulharského, rumunského, nigerijského, syrského (?) instalatéra, malíře, truhláře, elektrikáře…?

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cechmistr-na-dobreho-malire-se-ceka-v-prumeru-tri-mesice/r~7bcdc2c0d2d511e89de10cc47ab5f122/

Ano, takto začínala krize v roce 2009…

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/krize-otazky-faq-odpovedi-vznik-prubeh-proc/r~8fe1f04eb50511e889f40cc47ab5f122/

…alespoň na závěr připojuji optimistickou fotografii právě dokončené úpravy vestibulu v areálu firmy DURO Immobilia v Bohosudově, kterou právě předáváme do užívání…

http://www.psprojekty.cz/cs/7/reference/provadeni-staveb

…a potvrzení, že je u nás v práci opravdu horko…

error: Content is protected. Obsah je chráněn.