Aktuality

Stavební povolení vyřídíte rychleji i v Kongu nebo Rwandě

1.11.2017 https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-totalni-ostuda-ceske-byrokracie-stavebni-povoleni-vyridite-rychleji-i-v-kongu-nebo-rwande-40050453

Získat stavební povolení trvá v Česku 247 dní. Česko v tomto parametru skončilo na 165. místě ze 185 hodnocených zemi v žebříčku Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka. V Dánsku trvá vyřízení stavebního povolení 64 dní, naopak v Kambodži 652. Snazší než v Česku je získat stavební povolení v Iráku, ve Rwandě, v Kongu nebo Kosovu.

Jak dále uvedla šéfka developerské firmy Central Group Michaela Tomášková:

„Žebříček ale načítá jen délku řízení danou zákonem. Ovšem v realitě proces získání potřebných povolení trvá mnohem déle. V Česku u běžného bytového domu asi deset let. Úřady totiž k řadě problémů vyžadují stanoviska dotčených orgánů. A ty žádné lhůty stanoveny nemají”

Zatímco v Česku musí občan pro získání stavebního povolení absolvovat 21 úředních úkonů, v sousedním Rakousku je to 11, na Slovensku 14.

Z novelizovaného stavebního zákona cituji:

§94p

3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

To ovšem znamená, že máte k dispozici kladný výsledek předchozích 21 úředních úkonů!

Pro pochopení, kam jsme se za 100 let existence státu dostali, prohlédněte si dvě ukázky dokumentace pro stavební povolení, mezi kterými je více než 100 let…

Toto je dokumentace bytového domu z roku 1908, tedy z období (byrokratického) Rakousko-Uherska

Toto je současný projekt bytového domu, pro územní  a stavební řízení. Výška dokumentace 48cm. Stanoviska, rozhodnutí a povolení mají svůj vlastní tlustý šanon…

error: Content is protected. Obsah je chráněn.