Aktuality

Kocourkov pokračuje

20.3.2019

Havárie Trojské lávky:

Šílenství pokračuje. Stavba byla provedena nekvalitně, nosná lana nebyla správně zainjektována a tedy podlehla korozi. Lávka vydržela (při vší nekvalitě) od roku 1984 do roku 2017, tedy 33 let!

Vinen je projektant. Ten projektant, který ani v současné době nemusí být přizván k prováděné stavbě jako autorský dozor, protože kterási hlava vymyslela (zákon o veřejných zakázkách), že autorství projektu nesouvisí s autorským dozorem. Ten projektant, který nemá šanci ovlivnit způsob provádění stavby, protože i při nejlepší vůli neuhlídá (a ani nemá nástroj) kvalitu prováděných prací- to spadá případně do kompetence technického dozoru. Ale ani technický dozor neuhlídá, aby to, co ráno ještě nebylo dokončeno, nezmizelo do odpoledne pod zeminou, omítkou, betonem. Máme s tím živou zkušenost.

Zdá se, že dalším členem našeho kolektivu by se měl stát právník?

Výsledek obrázku pro lávka v trojiobrázek: seznamzpravy.cz

Aktualizace 2.4.2019:

… Podle policie udělal (Stráský) chyby už v projektu, když nedodržel normy. Lávka navíc nebyla postavená kvalitně, což měl Stráský jakožto projektant kontrolovat.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/proc-policie-obvinila-projektanta-trojske-lavky-nosna-lana-nebyla-v-betonu-mohla-reznout.A190331_085430_ln_domov_form

Pro vyšetřující policejní orgány bych měl tajný tip:

http://virtualni.praha.eu/mosty/trojska-lavka.html

Dle tohoto článku ona lávka, která byla ve špatném stavu v roce 1995, prošla v roce 1998-1999 generální rekonstrukcí, při které byla pochozí vrstva (staticky započítaná jako tlačený průřez, tlak zajišťovala předepjatá lana) nahrazena sanačním betonem. O něčem takovém, jako konzultace s autorem nad statickým schematem, se článek nezmiňuje…

než článek případně zmizí, kopíruji celý text sem:

Trojská lávka

GPS: 50°6’51.84″N, 14°24’59.04″E

Na místě dnešní lávky býval v minulosti v provozu přívoz. V roce 1976 tu byla postavena lávka, ovšem ta dvakrát za sebou nevydržela souboj s rozvodněnou Vltavou. Definitivní tečku za její existencí udělala povodeň v červenci roku 1981. Potom bylo rozhodnuto vybudovat lávku novou, odolnější. Ta byla stavěna netradiční technologií, při níž mostovku tvořily panelové segmenty navlečené jako korálky na silných ocelových lanech. Tato konstrukce byla zavěšena na opěrné bloky na obou březích. Na mostovku byla v konečné fázi stavby položena směs křemičitého písku a pryskyřice, plastbeton. Zakládání pilířů a kotevních bloků lávky provedl odštěpný závod Speciální zakládání staveb oborového podniku Vodní stavby Praha, vlastní konstrukci Dopravní stavby Olomouc. Projektantem byl ing. Jiří Stráský a jeho návrh dostal přednost před deseti dalšími. Slavnostní otevření tohoto přemostění Vltavy se konalo 7. července 1984.

Visutá Trojská lávka je dlouhá celkem 256 m, široká 3,8 m a její proměnný podélný sklon je až 10 stupňů. Je určena výhradně pro pěší provoz, ale statika konstrukce umožňuje v naléhavých případech průjezd sanitních a hasičských automobilů. Při zatěžkávací zkoušce na ni vjelo celkem 36 nákladních automobilů o celkové hmotnosti téměř 200 tun.

V letech 1998-1999 se lávka dočkala generální opravy. Vrchní pochozí vrstva získala povrch ze speciální sanační betonové hmoty. Byly opraveny trhliny v mostních pilířích a spodních římsách, a zároveň vybudovány nové nástupy na lávku a chodník, který dostal zámkovou dlažbu.

Trojská lávka, která bez větší úhony přečkala i katastrofální povodeň v srpnu roku 2002, je štíhlá, elegantní a krásná. Všechny tyto ryze ženské přídomky si jistě zaslouží. Spojuje Trojský ostrov s Městskou částí Troja, takže je ještě navíc užitečná.

…a projektantovi zajistí v případě odsouzení teplý byt a stravu na několik let. Soucítíme s ním…

error: Content is protected. Obsah je chráněn.