Aktuality

ČKAIT-Druhý otevřený dopis předsedovi Úřadu na ochranu hospodářské soutěže


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
Ing. Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vážený pane předsedo,

Dne 11. září 2013 jsem Vám zaslal otevřený dopis, ve kterém jsem poukazoval na stanovisko ze dne 29. 7. 2013, který vydal Odbor mezinárodních a vnějších vztahů Vašeho úřadu o umělém omezování hospodářské soutěže profesními komorami (ÚOHS-13/056/HS 017). Víceméně jste dal souhlas, že může být nabídnuta práce projektanta za nulový honorář.
O to více mě zarazila zpráva v Hospodářských novinách, že vítězná nabídka na část dodávky za jednu korunu je nereálná a investor ŘSD musí tuto část znovu prověřovat. Musím si klást otázky, a byl bych rád, kdybyste mi na ně odpověděl. Proč zaujímáte různá stanoviska? Proč Váš úřad zkoumá tolik stížností? Proč čím dále více brzdí investiční výstavbu? Proč tolik veřejných zakázek je kriminalizováno? Proč ve skutečnosti se stala nejnižší cenová nabídka jediným kritériem veřejných zakázek? Není to proto, že již v České republice nikdo neví, jaká by měla být cena obvyklá? Není to proto, že Váš úřad přivedl liberalizaci do nesmyslné podoby? Proč v sousedním Německu může Spolková rada schválit Honoráře výkonů a standardů na projektové práce a u nás vyhrožujete, že pokud bude ke konstrukci použit investiční náklad, je to proti soutěži? Proč čím dále více staveb soutěžených za nejnižší cenu velmi rychle zvyšuje provozní náklady? Proč se téměř zastavuje vypisování veřejných soutěží? Proč nejsou již ani odhadci ochotni jít do vypracování odhadních cen pro výkup pozemků?
Vážený pane předsedo, zamyslete se nad tím, kam jste přivedl hospodářskou soutěž při vypisování veřejných zakázek. Doufám, že transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU nám pomůže při vydání nového zákona o veřejných zakázkách. Doufám, že některý ministr najde odvahu a pomocí vyhlášek stanoví, jaké by měly být ceny obvyklé; je mi jedno, zda to bude ministr financí nebo rezortní ministr. Není možné nadále kriminalizovat zadavatele soutěží a následně nevědět, jak reagovat na další vícepráce.
Doufám, že s novou vládou se najdou odvážlivci a vrátí se ke státní expertize, posuzování účelnosti zakázek a tedy i znalosti o ceně obvyklé. A váš úřad nebude muset vařit z vody a bude se zabývat jenom důležitými kauzami.
Ing. Pavel Křeček, autorizovaný inženýr., FEng.,
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
error: Content is protected. Obsah je chráněn.