Aktuality

Nekecáme, makáme

…prodleva v aktualitách není vyvolána nečinností naší projektové kancelářa, ba naopak.

Ze všech stran se na nás obrací stávající klienti, průmyslové podniky, obce i města, s požadavky na zpracování projektů, na které mají vyjednáno finanční krytí a potřebují peníze do investičních akcí i údržby zrealizovat v letošním roce.

O to více mě zneklidňují informace ze stavebních firem, že nemají pokryté kapacity (což potvrzuje analýzu viz předchozí příspěvek), a k tomu optimistické zprávy o zvyšování minimální mzdy, růstu počtu úředníků, zvyšování platů ve státní sféře, a přitom trvale deficitní rozpočet.

Ovšem když si pročtu opatření státu na řešení sociálního bydlení formou podpory výstavby sociálních bytů, (což má zajisté druhotně nastartovat stavebnictví obdobně jako „šrotovné“), a pročtu si specifická pravidla pro žadatele a příjemce dotace (fuj!), tak se nárůstu počtu ůředníků, administrátorů rozdělovačů, přerozdělovačů a prodejců čerpadel na čerpání dotací vlastně nedivím…

Tedy, aniž bych chtěl čtenáře „edukovat“ 🙂 jak říkával premiér Jiří,

„ŘO IROP upozorňuje, že před podáním žádosti o podporu při výběru režimu podpory „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“ na záložce „Veřejná podpora“ v MS 2014+, žadatel musí požádat o pověření k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. Žádost podle vzoru (viz příloha č. 7 těchto Pravidel) předloží Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru politiky bydlení.“

Ano, chápu: je potřeba zvýšit počet úředníků…

Náhled na pravidla dotačního titulu

error: Content is protected. Obsah je chráněn.