Aktuality

Bezbariérový Zahradní dům- dokončen

21.10.2022 byla zahájena stavba Bezbariérové úpravy v objektu Zahradní dům. Předmětem stavebních úprav je zřízení ramp pro bezbariérový přístup do objektu, a osazení výtahu pro zpřístupnění dalších podlaží, včetně úpravy hygienického zařízení se zřízením toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Investorem je Dům kultury Teplice, autorem architektonického návrhu a generálním projektantem  je arch. Petr Sedláček z ateliéru MISE. V rámci projektových prací jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení, a následně prováděcí dokumentaci. Dům je kulturní památkou, veškeré úpravy bylo nutno konzultovat s NPÚ a oddělením památkové péče stavebního úřadu.

Dodavatelem stavby byl POHL cz, a.s.

Zahradní dům, Teplice, původní stav

Zahradní dům, Teplice, nová rampa a předložené schodiště

Odstrojené schodiště
Původní schodiště po demontáži schodišťových stupňů
error: Content is protected. Obsah je chráněn.