Aktuality

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Cínovci

Opravou by měla projít fasáda objektu, vyměněna bude střešní krytina, opravena okna a dveře kostela. Během zpracování projektu oprav jsme rozsáhle konzultovali způsob oprav s Památkovým ústavem v Ústí- práce budou prováděny náročným restaurátorským způsobem tak, aby nebyla dotčena památková podstata jednotlivých konstrukcí a částí objektu. Zaměření fasád objektu bylo provedeno fotogrammetrickou metodou, provedli jsme rozsáhlou fotodokumentaci pro zpracování restaurátorských záměrů.

Práce probíhaly zkraje měsíce února, kdy Cínovec navštívila zima- dostat se ke kostelu a do kostela znamenalo vydatnou práci s lopatou, a  teploty pod nulou rozhodně nejsou pro práci projektanta i geodeta ideální. Termíny pro podání projektu na NPÚ pro vydání Závazného stanoviska, Odbor kultury, a na Stavební úřad však byly pevné, stejně jako lhůta pro podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR.

Věříme, že naše úsilí nebylo marné a opravu se podaří v tomto roce realizovat.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie- Cínovec

Realita- Cínovec v únoru, v záplavě sněhu

Barokní interiér

Vitrážová okna

Ručně tesaný krov

Zvonice se zachovaným zvonem

Barokní jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1729–1732, ale už dříve stál na tomto místě dřevěný kostelík. Barokní kostel s  trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovitou věží nad štítovou stěnou je jednou z posledních památek na starý Cínovec a vždy byl jednou z  dominant obce. Kolem kostela se rozkládá hřbitůvek, kde je mimo jiné pohřbeno i 33 italských válečných zajatců, kteří za první světové války zemřeli při práci v cínoveckých dolech. Vnitřek kostela zkrášluje rokoková malba kadaňského malíře V. Roitha. V minulosti jste mohli slyšet z věže kostela tři zvony od Valentina Lišáka z roku 1732, které však byly zrekvírovány a roztaveny pro válečné účely za první světové války.

Po roce 1945 byl v kostele umístěn oltář s ústředním motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1510, který původně pocházel z nedalekého saského Fürstenau. Oltář neznámých mistrů přečkal v poutním kostele v  saském Fürstenau reformaci a změnu vyznání věřících. Těšil se velké úctě především u katolíků, kteří k „milostnému obrazu“ přicházeli z  české strany. V roce 1883 však starý evangelický kostel podlehl touze po nové církevní stavbě a rozměrný oltář byl umístěn na radnici ve Fürstenau, kde však trpěl vedrem a suchem. Rada obce se jej proto rozhodla věnovat do nově zbudované novogotické mariánské kaple v  Předním Cínovci. K  předání došlo 1. listopadu 1887, oltář byl naložen na vůz a  ve slavnostním průvodu s družičkami a hudbou převezen do Předního Cínovce. Nyní si tento oltář můžete prohlédnout v Regionálním muzeu Teplice v  expozici církevního umění.

Převzato z http://www.infocentrum-dubi.cz/cz/11.kostel-nanebevzeti-panny-marie/

error: Content is protected. Obsah je chráněn.