Aktuality

Krupka- Soběchleby, oprava kaple Sv. Františka

Srpen 2023:

Městu Krupka jsme předali projektovou dokumentaci pro provedení stavby- Oprava kaple Sv. Františka- Soběchleby.
Objekt vykazoval drobné poruchy, zejména trhliny ve zdivu.
V rámci stavebních úprav byl proveden návrh podchycení mělkých základů, a odvod srážkové vody ze střechy do drénu.
Práce budou pokračovat  opravou fasády, včetně nových nátěrů.

Kaple Sv. Františka- Stávající stav před opravou

error: Content is protected. Obsah je chráněn.