Aktuality

Hadí lázně se nepropadají!

10.8.2019

probíhající kauza okolo památkově chráněného objektu Hadích lázní v Teplicích je plná emocí:

Něco faktů:

Stavebním úřadem v Teplicích jsme byli požádáni o zpracování posudku stability objektu Hadích lázní, a to po pádu římsy a atiky nad částí objektu v lednu 2019. Do objektu nás, památkáře a pracovníky stavebního úřadu majitel odmítl vpustit s odkazem na údajný havarijní stav objektu a na údajný statický posudek, který je vylepený na oplocení objektu.

Po opakované výzvě k umožnění prohlídky a po udělení symbolické pokuty došlo k prohlídce objektu dne 1.2.2019. Majitel objektu ochotně v objektu pózoval novinářům, které po prohlídce stavebním úřadem vpustil do objektu, aby pořídili videozáznam

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/teplice-hadi-lazne-tresnak-stanek.A190809_125634_usti-zpravy_grr/foto/V190201_132820_idnestv_jda

i fotografie.

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/teplice-hadi-lazne-tresnak-stanek.A190809_125634_usti-zpravy_grr/foto

Zřícení již náhle nehrozilo. K dispozici bylo i občerstvení.

Během prohlídky jsem společně se statikem stavbu prošel, pořídili jsme fotografie poškozených míst objektu- vždy se jednalo o místa zatékání střechou, kde docházelo k uhnívání prvků krovu a zatékání do zdiva. Pád části římsy a vybočení zdiva- obé bylo způsobeno úplným uhnitím části krovu a tím ke ztrátě stability části zdiva. Na místa zatékání upozorňovali pracovníci památkového úřadu již několik let, ale k nutné údržbě nikdy nedošlo.

Souběžně s námi provedl prohlídku i statik přizvaný Národním památkovým ústavem, a další pracovníci ústavu. Díky pádu římsy došlo k objevu specifického stavebního prvku- cihelného trámu ve sloupové síni, s ocelovým ztužením táhly- z hlediska památkové péče unikátní prvek, který o to více hovoří ve prospěch záchrany stavby!

Na základě výzvy stavebního úřadu k provedení zabezpečovacích prací  majitel objektu provedl v jarních měsících opravu římsy i vybočeného zdiva. Ke kontrole provedení opravy krovu jsme již přizváni nebyli.

Společně jsme si my všichni- skuteční patrioti města, stavební úřad i památkáři, oddechli, že památce nehrozí stejný osud jako dalším stavbám, na něž už můžeme jen vzpomínat z pohlednic, které byly zlikvidovány podle stejného scénáře: neúdržba, chátrání, sejmutí památkové péče, okamžitá likvidace. Na místě bývalých secesních Městských lázní se od roku 2008 dodnes skví velká jáma a divoký nálet stromků. Zde mohla klidně ona slibovaná stavba léčebny pro děti za slibovaných 200 milionů Kč stát.

https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/mestske-lazne-padaji-k-zemi20080911.html

Šokem pro všechny zmíněné pak je nečekané sejmutí památkové ochrany objektu ministrem kultury -den před odchodem z úřadu- tedy ministrem, kterého odmítá odvolat prezident, jehož volební kampaň podpořil největším darem majitel objektu…

Závěr: ačkoliv majitel objektu tvrdí, že se lázně propadají, že je ohrožuje spodní voda, že má statický posudek, (který není statickým posudkem a též potvrzuje, že objekt je poškozován zanedbáním údržby), není to pravda, i kdyby to tvrdil stokrát!

Jediné, co se propadá, je důvěra obyvatel této země ve vymahatelnost dodržování zákonů- když stát dokáže zajišťovacím příkazem během okamžiku zlikvidovat firmu, a přitom nedokáže vymoci provádění údržby památky a její ochranu, našeho kulturního dědictví a národního bohatství.

Pro objektivitu: Emotivní a jiný pohled na „příběh lázní“ nabízí architekt zde: https://www.architekti-mise.cz/muj-hadi-pribeh/

error: Content is protected. Obsah je chráněn.