Aktuality

Zahradní dům v Teplicích- bez bariér

V lednu 2022 jsme předali vlastníkovi Zahradního domu dokončenou prováděcí dokumentaci včetně stavebního povolení.

Dokumentace, provedená dle architektonické studie arch. Petra Sedláčka, řeší bezbariérový přístup do objektu přes schodiště, doplněné o novou rampu. V objektu je pak zřízeno nové hygienické zařízení (i pro osoby s tělesným postižením). Největším zásahem do objektu je odstranění původního schodiště a nahrazení novým, s osazením výtahu do zrcadla schodiště.

Nyní se připravuje opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Opakované z důvodu, že žádná z nabídek nesplnila požadavek maximální ceny.

Návrh schodiště s výtahem

autor návrhu: MISE s.r.o.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.