Aktuality

BD Šumavská, Karlovy Vary: Stavební povolení nabylo právní moci

V rámci příprav již byla provedena demolice bývalého, dlouhodobě nefunkčního areálu autoservisu.

Kromě samotné výstavby souboru bytových domů je předmětem stavebního povolení i úprava přilehlých komunikací, zejména úprava tvaru křižovatky Moskevská- Šumavská, což povede k zlepšení dopravní situace u přilehlé základní školy, úprava dopravního značení, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst, realizace zeleně v okolí bytových domů.

O projektu:

Bytový komplex je tvořen pěti sekcemi, které jsou rytmicky řazeny tak, aby utvářely rozvolněnou řadovou zástavbu s ohledem na odstupové vzdálenosti od okolní zástavby. Každá sekce je tvořena základním modulem 3×4 pole, který je optimalizován s ohledem na dispozičně provozní řešení a požadavek investora na zjednodušení výstavby bytového komplexu.

Komplex je koncipován jako šestipodlažní s ustupujícím půdním prostorem v sedlové střeše a množstvím teras se zelení.

Zvýšené přízemí skýtá přímý kontakt s vyvýšenými předzahrádkami, druhé až čtvrté podlaží rozehrává fasády vsazováním modulů zimních zahrad s přiléhajícími balkony, v kombinaci s fasádami členěnými lodžiemi.

Páté a šesté podlaží pak odstupuje od líce objektu, materiálově se odlišuje a vylehčuje hmotu použitím opláštění z metalických kazet, evokujícím mansardy a propojenost se sedlovou střechou

Pro naplnění poptávky se předpokládá nabídka 148 bytů o plošné kategorii 1+KK až 3+KK, množství teras a balkonů umožní kontakt s okolní přírodou, se zajímavými výhledy. Severojižní poloha ulice Šumavské umožní oboustranné proslunění bytů a atraktivní večerní posezení na terase při západu slunce.

Materiálové a barevné řešení fasád podporuje princip horizontálního a vertikálního členění. Fasády objektu budou řešeny tenkovrstvou strukturální omítkou v základní barevné kombinaci písková a bílá doplněné odstínem šedé.

Veřejný prostor v ulici Šumavské bude doplněn vzrostlou zelení, včetně řešení chodníků, odpočinkových zákoutí, poloveřejný prostor za domy pak bude též maximálně ozeleněn, aby vzniklo zajímavé místo pro odpočinek obyvatel či hru dětí.

Věřme, že budoucím obyvatelům se v této klidné čtvrti bude dobře bydlet.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.