Město Teplice

Realizace prací pro město Teplice:

Pro město Teplice jsme od roku 2000 zpracovali rozsáhlý soubor projektů:

 • MŠ Kaštánek- zřízení kuchyňského provozu, reko ÚT
 • Rekonstrukce zastávek MHD točna Prosetice, U Červeného kostela, Stanová
 • Zahradní dům- Bez bariér: Vnější rampa, vestavba výtahu, nové hyg. zařízení (MISE, 2021-2022)
 • Městská policie- Kotce pro psy (2020)
 • ZŠ Maršovská- Zpevněné plochy (2020)
 • ZŠ a MŠ Koperníkova- Revitalizace atria (2020)
 • Rekonstrukce mycí linky DP (2020-2022)
 • Oprava kašny Laubeho náměstí (2019)
 • ZŠ Metelkovo náměstí- akustický obklad a rekuperační větrání tělocvičny (2018)
 • Arkadie- výměna výtahu za bezbariérový (2018)
 • Mateřská škola v areálu ZŠ Verdunská- objemová studie (2017)
 • Instalace výtahu v objektu Krupská č.p.2 (2017)
 • KD Teplice- oprava střechy (2015)
 • Dům kultury- zateplení střešní nástavby (2015)
 • Výměna výtahů- BD Novoveská (2015)
 • Dům Kultury- oprava meziokenních vložek (2014)
 • KD Teplice- Oprava terasy Krušnohorského divadla
 • Oprava střech bytových domů Pod Tratí 232,233,234
 • MÚ- výměna výtahu
 • MŠ Na Spojce, MŠ Josefa Ressla- Celkové zateplení
 • ZŠ Maršovská-reko elektro
 • Radnice – rekonstrukce střech a fasád
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krupská 2, Teplice
 • Oprava kašny U Kamenných Lázní
 • Dodatečné nasvícení přechodů
 • Stožáry pro prapory na I/8
 • Stavební úpravy objektu Kapelní
 • ZŠ Metelkovo náměstí – Sanace zdiva 1. PP, rozšíření družiny
 • Městský hřbitov – Oprava zpevněných ploch kolumbária
 • MŠ Krteček – Výměna oken, Sanace zdiva 1. NP
 • MŠ J. V. Sládka – Výměna oken
 • MŠ J. Suka – Výměna oken
 • MŠ J. Ressla – Výměna oken
 • MŠ Na Spojce – Výměna oken
 • ZŠ U Nových Lázní – Oprava učeben a výstavba skleníků
 • ZŠ Edisonova – výměna oken, GO rozvodů školní jídelny, Rekonstrukce plavecké učebny
 • Oprava vyhlídkového pavilonu na Kmochově stezce
 • Zámecká zahrada – Oprava výběhu opic, úpravy zpevněných ploch
 • Rekonstrukce Benešova náměstí v Teplicích; návrh dlažeb, zeleně, mobiliáře
  spolupráce: ARBO Ateliér
 • Přístavba tělocvičny ZŠ Metelkovo náměstí