Aktuality

Sociální automobil- ARKADIE

15.11.2021

V tomto roce se již podruhé účastníme v rámci projektu Sociální automobil společnosti Kompakt spol. s r.o. předání vozidla Dacia Dokker, tentokrát do užívání Arkadie o.p.s.

Ze stránek společnosti Kompakt přikládáme popis projektu:

Jsme toho názoru, že každá společnost, která během několika let zdomácněla na našem trhu a s úspěchem provozuje svou činnost, by mohla nebo měla alespoň malou částí někomu pomoci. Od roku 1997, kdy naše společnost zahájila realizaci tohoto projektu, se nám podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 790 „sociálních automobilů“ jež pečují o naše spoluobčany mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé. Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault KangooDacia Dokker. V letošním roce bychom velmi rádi za pomoci našich klientů, tedy Vás, firem a společností, v této činnosti pokračovali a vybraným ústavům a zařízením z celé republiky předali další výše zmíněné vozy.

Vozový park je bohužel v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé zpravidla ve špatném technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží i dvaceti letům, o technickém stavu vozů a tudíž bezpečnosti převozu nemůže být ani řeč. Přeprava vozíčkářů či postižených, upoutaných na lůžko, je často vyloženým hazardem, ale bohužel běžně prováděným. V současné době, za stagnujících nebo spíše stále se snižujících dotací, není v silách těchto ústavů a zařízení pořídit si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceny stále více spoléhat na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací. Tento problém jsme se rozhodli řešit a to ne pouze v jednom zařízení či ústavu, ale v průběhu let budoucích, doufáme i s Vaší pomocí, v několika desítkách či možná stovkách těchto zařízeních.

Jsme hrdí, že se nacházíme v dobré společnosti dárců pro dobrou věc…

 

 

 

error: Content is protected. Obsah je chráněn.