AGC Automotive Czech a.s.

Realizace prací pro AGC Automotive Czech a.s. (dříve SPLINTEX CZECH a.s.):

  • Generel závodu společnosti SPLINTEX CZECH a.s.

Pro potřebu rozvoje závodu v rámci vymezených hranic areálu jsme zpracovávali generel závodu, který zmapoval veškerý areál z hlediska

  • výrobních toků
  • dopravních cest v areálu
  • energetických uzlů a jejich kapacit
  • sítí- elektro, plyn, voda, kanalizace, technické plyny a jejich kapacity a mapování problematických míst
  • volné plochy pro rozvoj závodu

Tento generel průběžně aktualizujeme tak, jak se areál postupně rozvíjí. K dispozici tak má vlastník areálu vždy aktuální údaje jako podklad pro kvalitní rozhodovací procesy.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.