Aktuality

Neznámé podzemí teplického zámku

V Zámecké zahradě se před několika dny objevilo tajemné provizorní hrazení vzrostlého keře. Skutečné tajemství se však skrývá pod tímto keřem, vyrůstá totiž ze zasypaného podzemního prostoru, který souvisí s dalšími podzemními prostorami a chodbami, které vedou až do prostoru pod zámeckým divadlem.

Magistrát města se obával, aby nedošlo k propadu kleneb a ohrožení návštěvníků parku, a proto jsme byli požádáni Krajským úřadem, abychom stav podzemních konstrukcí prověřili. Z prohlídky podzemí následně vyplynulo, že se nejedná o propad kleneb, ale šlendrián z minulého století: pracovníci, kteří kopali trasu pro vodovod, narazili na klenby, a tak je prorazili, sklep částečně zasypali, a do prostoru byl následně zasazen (či spíše samovolně vyrostl)keř.

Společně s naším statikem jsme podzemí prohlédli, a můžeme všechny uklidnit- konstrukce jsou v dobrém stavu, jejich propad nehrozí a není nutné provádět náročné stavební zásahy.

Se zpřístupněním prostor se však (bohužel) nepočítá, a tak nabízíme alespoň několik záběrů tajemného podzemí, o jehož existenci většina tepličanů neví…

P.S.: poklad tu není, neriskujte!

Místo propadu

Původní (nyní zaslepené) schodiště

Spojovací chodba

Křížová klenba nad sálem, nyní proražená

Sál s valenou klenbou

Sál s valenou klenbou, částečně záměrně zasypaný

error: Content is protected. Obsah je chráněn.