Aktuality

Úspory energií – Zelená úsporám potřetí

Úspory energií- Zelená úsporám potřetí

Pro nás to naopak není překvapení – dosáhnout požadované úspory tepla lze vzhledem k podmínkám programu dosáhnout právě u zateplení starých objektů, zhusta vyzděných z cihel plných v tloušťce 300 a 450 mm. Zateplením stěn rodinného domu nejméně 140 mm polystyrenu dosáhnou úspory až 40 %. Výměnou oken dosáhnou úspory cca 6 – 15 %, zateplením střechy cca 20 %. Vhodnou kombinací opatření tak lze opravdu docílit významných úspor tepla.

Jak to však v českých luzích bývá… cíl se vytratil. Z původního záměru – Úspora energie – se stal zápas o minimalizaci nákladů na opatření ze strany zájemců, a minimalizaci vyplacené dotace ze strany SFŽP. Úspora energie je až na posledním místě. Mění se výklad podmínek pro poskytnutí dotace, zavádí se nové „odborné“ termíny (obývaná plocha, minimální výška místností), mění se definice podlahové plochy (protože je rozhodná pro výši dotace) a podobné nesmysly. Z dobrého záměru se stává fraška, kdy stát předpokládá předem, že ho chce někdo okrást (aniž by byl schopen od začátku stanovit zcela přesné a neměnitelné mantinely a pravidla), a proto stupňuje zátěž žadatelů a zpracovatelů posudků a projektů do té míry, že nastupuje znechucení, ostatně jako u všech akcí, kdy stát „rozdává“ peníze formou dotací, když je předtím svým občanům formou zdanění vzal! Vrcholem jsou novinové články typu „Zelená úsporám láká podvodníky“, kdy za podvodníky jsou označováni zpracovatelé posudků, kteří pravděpodobně „podvádějí“ z rozkoše, kvůli pár korunám za onen posudek?

Z tohoto důvodu již dále nepokračujeme ve zpracovávání posudků a projektů, a tento byrokratický proces opouštíme. Nadále podporujeme svou prací a svými projekty snahy všech, kteří se snaží snižovat náklady na spotřebu energií, ale nikoliv v rámci tohoto programu.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.