Aktuality

Vláda přidá na platech…

…učitelům, lékařům, a obecně státním zaměstnancům, neboť ti všichni svou poctivou prací přispěli k překonání ekonomické krize, a nyní si zaslouží přidat, aby například neodešli do zahraničí, a naopak svou spotřebou přispěli k růstu HDP.

Problém s nemožností získat vysokoškolsky (technicky) vzdělaného schopného pracovníka mi navrhla řešit známá ze státního úřadu slovy „tak je musíš pořádně zaplatit“, aniž by mi vysvětlila, kde mám vzít na platy jinde, než ze „zisku“ zakázek, na dřeň cenově ořezaných systémem zákona o veřejných zakázkách…

Kromě zaseknutí sekery do státního rozpočtu během krize a příšernému pokračování trendu i v době „růstu“ (ovšem nikoliv investicemi, ale utrácením ve formě trh deformujících dotací viz čapí, kukaččí, sojčí a jiná hnízda) jsem přínos vedení země příliš  kladně nevnímal. Kladně rozhodně nemohu vnímat stále více bující byrokracii, buzerující neustále se zvyšujícími administrativními požadavky.

A příkladem budiž i lhůta územního a stavebního řízení, kdy za „normální“ termín pro vydání povolení je  stanovena lhůta 60 dnů… (Správní řád, §71,  odst.3:)

§ 71Lhůty pro vydání rozhodnutí

(3) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, …., nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

 

 

error: Content is protected. Obsah je chráněn.