Quadra Project s.r.o. (Geis Parcel CZ s.r.o.)

Pro generálního projektanta Quadra Project s.r.o. jsme v roce 2015 zpracovali projektovou dokumentaci inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na revitalizaci ploch brownfieldu v lokalitě průmyslové zóny Řehlovice, na křižovatce dálnice D8 a přivaděče od Teplic.

Na ploše bývalého zařízení stavby DS Olomouc, které sestávalo z bývalé betonárny, skládky stavebního materiálu a zařízení staveniště, které sloužilo při výstavbě čtyřproudé komunikace mezi Teplicemi a Ústím, vzniklo logistické centrum společnosti Geis Parcel CZ s.r.o.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.