Severočeské doly a.s.

Realizace prací pro Severočeské doly a.s.:

 • Rekonstrukce koupelny mužstva HZS DB (2019)
 • Zatřešení parkoviště PÚÚUL – studie (2019)
 • Komunikace na jižní křídlo lomu (2019)
 • Rekonstrukce budovy „C“  Doly Bílina (2019)
 • Rozšíření parkoviště u správních budov Doly Bílina (2018)
 • Obnova výstrojního skladu HZS DB (2018)
 • Rekonstrukce střechy šaten a koupelen HZS Doly Bílina (2018)
 • Rekonstrukce komunikace od hlavní vrátnice (2018)
 • Výměníková stanice hlavního skladu Doly Bílina (2017)
 • Rekonstrukce rozvodů vody správní budovy Doly Bílina (2017)
 • Prodloužení odvodňovacích příkopů (2017)
 • Obnova dvou hal PÚ OČV Doly Bílina (2017)
 • Rekonstrukce komunikace TR1 (2017)
 • Rozšíření stání vozidel v prostoru centrálních šaten (2017)
 • Výstavba střediska údržby PÚ středisko jih (2016)
 • Rekonstrukce střechy HZS (2015)
 • Rekonstrukce střechy laboratoře (2015)
 • Ochranná stěna (2014)
 • Turistická Vyhlídka na prostor lomu-  Braňany (2014)
 • Zkapacitnění depa mourů (2014)
 • Rekonstrukce světelného okruhu v laboratořích DB
 • Sociální zařízení seřadiště nákladních vozidel maloprodeje
 • Modernizace rozvodu požární a pitné vody
 • Vybudování infrastruktury záložního datového centra
 • Zateplení budovy HZS, Doly Bílina- posudek
 • Doly Bílina- odstavná plocha
 • Snížení fugitivních emisí- výkon správce stavby
 • Rekonstrukce odstavné plochy, Důlní ul., Bílina
 • Středisko údržby skrývky sever
 • Středisko údržby skrývky jih
 • Zateplení budovy TPS a Lom, I. a II. etapa
 • Demolice objektu v Želénkách
 • Rekonstrukce vestibulu správní budovy
 • Rekonstrukce střešního pláště SDS Humitany
 • Rekonstrukce střešního pláště TÚ
 • Zabezpečení odstavných ploch Dolů Bílina
 • Rozšíření parkovišť dolů Bílina
 • Rekonstrukce hlavního vchodu správní budovy Doly Bílina
 • Rekonstrukce budovy hlavní trafostanice
 • Propojení správních budov – Důlní ulice
 • Rekonstrukce hlavní vrátnice bývalého závodu Doprava
 • Rekonstrukce zasedací místnosti
 • KOMES a. s. – Areál Velebudice – studie investičních nákladů
 • Komunikace pro pěší u TPS DB
 • Rekonstrukce části skladu 1210 na dispečink
 • Zateplení střechy jídelny
 • Rekonstrukce oken a pláště správní budovy „C“
 • Rekonstrukce oken správní budovy „A“
 • Zateplení střechy a pláště zdravotního střediska 1
 • Rozšíření komunikace v Důlní ulici
 • Zateplení střechy správní budovy DB
 • Rekonstrukce části skladu 1219 na kancelář
 • Skladovací plocha u skladu 1219
 • Výstavba sociálního zařízení pro DDM
 • Zateplení centrálních koupelen
 • Zateplení budovy údržby DPD PÚ SJ
 • Strážní stanoviště pro sklad PHM
 • Manipulační plocha pro náhradní díly
 • Skladové haly střediska údržby skrývky sever
 • Rekonstrukce části hlavního skladu
 • Průmyslová vrata do objektu Delor

logo SD

error: Content is protected. Obsah je chráněn.