AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Společnost AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group a její dceřinné společnosti ve střední a východní Evropě jsou součástí celosvětového koncernu AGC Group

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Vedení firmy i hlavní závody sídlí v  Teplicích.

AGC Flat Glass Czech vyrábí a  zpracovává ploché sklo pro stavebnictví (využívané v široké škále exteriérových i interiérových aplikací) a pro automobilový průmysl.  Vyznačuje se velkým počtem inovací. Jejím prioritním záměrem není jen zvyšování objemu výroby, ale především udržení vysokého standardu kvality produktů a nabízených služeb. Reflektuje potřebu nepřetržitých investic do technologicky náročných výrob řadících se k  evropské špičce a umožňujících vyhovět jakémukoliv požadavku zákazníků.

Realizace prací pro AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group:

 • Změna systému odvodnění střech SO 1610, 1710 (2018)
 • Provoz Stratobel- osazení autoklávu č.3 (2018)
 • Rozšíření hutní haly linky R3 (2017)
 • Generální oprava řezacích linek (2016)
 • Oprava střech hal SO683-685 (2015)
 • Oprava vodovodního přivaděče Všechlapy (2015)
 • Požární řešení buňkoviště R1 (2015)
 • Opláštění zakládky  R3 (2015)
 • Studená oprava výrobní linky R2
 • Tlaková stanice SO2
 • Demolice objektů a přeložky sítí pro výstavbu linky Float R3
 • Rozvodna R1 – rozšíření traf
 • Požární řešení STL plynovodu
 • Opláštění vykládání písků
 • Odhlučnění fasády Float
 • Sklad hořlavin
 • Požární bezpečnost areálu
 • Zázemí bezpečnostní agentury
 • Archiv
 • Oprava šaten
 • Nové oplocení a opěrná zeď – Rybniční ulice
 • Podzemní garáže v AB – studie
 • Opláštění dopravní lávky
 • Oprava potrubních rozvodů technických plynů
error: Content is protected. Obsah je chráněn.