AGC Automotive Czech a.s.

Pro společnost AGC Automotive Czech, a.s., zpracováváme zakázky od roku 2000. Řešíme úkoly od drobných stavebních úprav po rozsáhlé investiční akce. Oprávněně tvrdíme, že většina objektů v areálu v Chudeřicích u Bíliny již prošla našimi počítači…

Realizace prací pro AGC Automotive Czech a.s.:

 • Hala I- reko vytápění (2019)
 • Přístavba haly OEM-  Výstavba haly, stěhování technologie (2017-2019)
 • Hala TVS- kuchyňka, archiv, sociální zařízení, jednací místnost (2018)
 • Revitalizace historického vodojemu (2018)
 • Provoz NCx- Open space kanceláře (2018)
 • Páteřní rozvod separace brusných vod (2017)
 • Technologie využití dešťových vod pro sociální zařízení (2017)
 • Výstavba centrální jídelny – objemová studie (2017)
 • Přístavba skladu folie (2017)
 • Provoz Restex- rozvody vakua (2017)
 • Provoz SCx- přístavba skladu sít (2017)
 • Změna systému ohřevu teplé vody (2017)
 • provoz AVO Tooling- hala a krytý koridor (2017)
 • provoz AVO Tooling- příprava stavby:- zpevněné plochy, skladovací haly, nový výjezd (2016)
 • instalace autoklávu (2016)
 • výstavba haly L pro linku CD-C10 (2016)
 • Hala 3B- rozvod tlakového vzduchu (2016)
 • provoz AVO- nové parkoviště OA (2016)
 • provoz Trilogiq (2016)
 • provoz AVO- odvod kouře (požární opatření) (2016)
 • Sklad maket (2016)
 • provoz NCx- vestavba kanceláře (2016)
 • výstavba kotelny provozu NCx (2015)
 • stavební úpravy haly pro instalaci technologie 2Kpress (2015)
 • pasportizace jídelny (2015)
 • výměna vodovodního přivaděče (2015)
 • rozšíření parkoviště osobních vozidel (2015)
 • Zepvněná plocha 1,2,3 (7000m2)
 • provoz Restex- opláštění rampy (2015)
 • Haly AVO, Sklad papíru- Požárně bezpečnostní řešení stavby (2015)
 • Výstavba haly K- příprava pro technologie
 • Instalace lisů v hale 3B (2014-2015)
 • Svačinárna v provozu NCx
 • Instalace potisku MP5
 • Rozšíření čistých prostor
 • Separace brusných vod
 • Vestavba šaten
 • Zateplení střech výrobních hal
 • Opláštění chladícího dílu výrobní linky
 • Posouzení únosnosti podlah
 • Oprava vnějších zpevněných ploch
 • Oprava ÚT hal E a F
 • Retenční nádrže
 • Sprinklerový systém pro sklady folie
 • Osazení linky Bystronic 5
 • Úprava skladu folie na dílnu kvality
 • Hala OEM – přechodová komora
 • Řešení myček OEM
 • Zastřešení zásobníku střepů
 • Požární posouzení SO 118
 • Rubber bag – rozšíření podlahy a jeřáb
 • Rubber bag – zesílení podlahy a prodloužení jeřábu
 • Autokláv – obslužná plošina
 • Výstavba hal pro výrobní linky LSL, OEM
 • Oprava rozvodů SO2
 • Oprava haly F
 • Prodloužení vestavby patra v hale D
 • Dílna VZV, TVS
 • Oprava střech
 • Hala 3B – technologická přístavba
 • Tlakový vzduch 9bar – nové rozvody
 • Úprava vypouštění odpadních vod
 • Vyregulování otopné soustavy RESTEX
 • Úprava olejového hospodářství
 • Úprava skladu na kancelář
 • Přístřešek u expedice SCx
 • Vestavba kanceláří v hale D
 • Zvednutí střechy provozu NCx

Realizace prací pro Splintex Czech a.s.: (do 2003)

 • Hala pro linku na výrobu bočních laminovaných autoskel
 • Transfer GLAVOSTAV- SPLINTEX Cx v Chudeřicích

Sloučení dislokovaných částí závodů Glavostav a Splintex do vlastních areálů v Újezdečku a Chudeřicích.

Náročný stavebně technologický přesun části závodu Glavostav  z Chudeřic do Újezdečka, a přesun části závodu SPLINTEX z Újezdečka do areálu v Chudeřicích.

Projektová příprava a administrativa, rekonstrukce výrobních hal, stavební připravenost pro technologické celky, přesun technologie, plánování časové návaznosti jednotlivých etap, aby přerušení výroby bylo minimalizováno.

Po dokončení přesunu se společnost SPLINTEX a.s. (nyní AGC Automotive Czech a.s.) nachází v Chudeřicích, společnost Glavostav a.s. (Glaverbel Glavostav a.s., nyní AGC Processing Teplicea.s., člen AGC Group) v Újezdečku.

Prováděné práce v areálu v Chudeřicích:

 • Rekonstrukce výrobních hal A-F
 • Rozšíření parkoviště
 • Přístavba skladu přířezů
 • Osazení linek Bystronic 3 a 4