Lybar a.s.

Realizace prací pro Lybar a.s.:

  • Generel závodu společnosti Lybar a.s.

Pro potřebu rozvoje závodu v rámci vymezených hranic areálu jsme zpracovávali generel závodu, který zmapoval veškerý areál z hlediska:

  • výrobních toků
  • dopravních cest v areálu
  • energetických uzlů a jejich kapacit
  • sítí- elektro, plyn, voda, kanalizace

Tento materiál následně posloužil pro rozhodování o směru rozvoje závodu a možnostech uvolnění nadbytečných a  nevyužívaných ploch

error: Content is protected. Obsah je chráněn.