Město Bílina

„Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města je okolo 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem připomíná ležícího lva.“

Realizace prací pro město Bílina:

Pro město Bílina jsme v posledních několika letech realizovali zejména:

– projekty zateplení objektů- základních a mateřských škol, domů s pečovatelskou službou, správních objektů,

– revitalizace sídlišť- návrhy parkových úprav, odstavných ploch, zeleně, osazení mobiliáře

 • Rozšíření parkoviště Za Chlumem (2021)
 • Revitalizace lázeňského parku Kyselka (2020)
 • Studie dopravy v klidu- lokalita Srbsko (2020)
 • Pohádkový les- Veřejné osvětlení (2020)
 • Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Za Chlumem (2019)
 • Oprava zpevněných ploch u garáží Čapkova (2018)
 • Oprava opěrné zdi Bezovka (2017)
 • Zateplení objektu areálu pošty Za Chlumem (2016)
 • Sezónní přetlaková tenisová hala (2016)
 • Informační centrum (2016)
 • MŠ Čapkova- vybavení kuchyně (2016)
 • Rekonstrukce VZT objektu plavecké haly- stavební připravenost (2015)
 • Revitalizace panelového sídliště Za Chlumem- 3. a 4.etapa (2014)
 • Sídliště Za Chlumem- dětské hřiště (2014)
 • Hudební altán- oprava
 • MŠ Čapkova Za Chlumem – zateplení a výměna oken
 • Revitalizace zahrady u DPS, Havířská ul.
 • Parkoviště u Hornické nemocnice s poliklinikou- parkoviště
 • Oprava hřiště Kmochova ul.
 • Zateplení- Dům s pečovatelskou službou, Havířská 27, 28
 • Zateplení- centrální školní jídelna
 • Regenerace sídliště Teplické předměstí
 • Rekonstrukce kulturního domu Fontána, Bílina
 • Výstavba okružní křižovatky na Pivovarském náměstí
 • MŠ Síbova – zateplení a výměna oken
 • MŠ Aléská – zateplení a výměna oken
 • MŠ Čapkova – zateplení a výměna oken
 • MŠ Žižkovo údolí – zateplení a výměna oken
 • ZŠ Za Chlumem – zateplení a výměna oken
 • MTS – zateplení správního objektu