Město Libochovice

Realizace prací pro město Libochovice:

Pro Město Libochovice jsme zpracovali na základě Energetického auditu prováděcí projektovou dokumentaci (DPS) jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Zateplení MŠ v rámci veřejné zakázky a dotačního titulu na snižování tepelných ztrát objektů.

MŠ Sluníčko- Realizace eneregtických úspor, reko rozvodů (2011,2013, 2018)

error: Content is protected. Obsah je chráněn.