TSK 21 s.r.o., „Rezidence Šumavská“, Karlovy Vary

 

Již od roku 2011 zpracováváme dokumentaci záměru na výstavbu bytových domů v Karlových Varech, v atraktivní lokalitě městské části Tuhnice, v klidu a zeleni, a přitom stále v centru města.

Na rozdíl od klientely, kterou přitahuje možnost bydlení v lázeňské části, uprostřed dění, je tato lokalita zajímavá pro bydlení rodin s dětmi, s možností procházek v zeleni, se zajištěnými službami v bezprostředním okolí, s dostupností centra města pěšky, tedy pro městsky orientované rodiny, které netouží po bydlení v satelitním městečku rodinných domů s neodlučným štěkotem psů a hlukem sekaček na trávu.

Po zpracování několika studií jsme na podzim 2013 dokončili dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, v květnu 2014 dokončili práce na projektu pro vydání stavebního povolení. Územní rozhodnutí i stavební povolení již nabylo právní moci.,

Aktualizace 11/2015

V současnosti je dokončena demolice budov původního areálu autoservisu, a byl zahájen doplňkový hydrogeologický průzkum jako podklad pro prováděcí projekt pilotového založení.