Základní údaje o společnosti

Projektová kancelář PS projekty spol. s r. o. vznikla v listopadu r. 2000 jako architektonický, projektový a inženýrský ateliér.

Forma: společnost s ručením omezeným
Den zápisu: 22. 11. 2000
Spisová značka: C 17432 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Statutární zástupce: jednatelé:
Ing. Miroslav Částek
Ing. Milan Klíma
Zaměstnanci: 13 osob + trvalí externí spolupracovníci
Profesní části: Stavební část, statika konstrukcí, zdravotní instalace (rozvody vnitřní kanalizace, vody, plynu, včetně přípojek), zpevněné plochy a komunikace, architektura.

Inženýrská činnost- zákresy sítí, stanoviska státní správy, zajištění povolení.

Dozor projektanta

Ve spolupráci s trvalými
externími spolupracovníky:
Elektro- silnoproud, slaboproud a MaR,

Vytápění

Inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní řady, plynovody)

Vzduchotechnika (VZT)

Rozpočty, výkazy výměr

Technický dozor stavebníka

Provozní soubory nevýrobní technologie (ZOKT apod.)

error: Content is protected. Obsah je chráněn.