Pracovní náplň projektové kanceláře

Projektová kancelář PS projekty spol s r. o. se zabývá architektonickými návrhy, územním a regionálním plánováním, přípravou a realizací investičních projektů, inženýrskou a expertní činností v oboru stavebních investic a nemovitostí.

Neustále zdokonalování pracovních, tvůrčích a organizačních postupů, které je základní povinností všech pracovníků a charakteristickým rysem činnosti kanceláře, si klade za cíl nalézání harmonického poměru výtvarných, vědeckotechnických, řemeslných i ekonomických nároků a pohledů na zpracování každého jednotlivého projektu, každé jednotlivé zakázky. Logický, plynulý a v jednotlivých pracovních polohách vyvážený postup, od prvních náčrtů k dokončené realizaci projektu, doprovázený snahou o optimální výsledek v každé fázi a osobní angažovaností pracovníků, je náročnou pracovní metodou týmové práce, která vede k vytčenému cíli.

Pro jednotlivé zakázky jsou pružně sestavovány pracovní týmy pod vedením vedoucích projektantů, jejichž cílem je plynulé zpracování zakázek.

Při přípravě a realizaci investičních projektů – novostaveb i rekonstrukcí obytných, administrativních, hotelových a průmyslových budov a areálů – poskytuje projektová kancelář zákazníkovi zpravidla komplexní službu, zahrnující projektové a předprojektové práce, autorský dozor, investorskou a inženýrskou činnost, spolupráci se stavebníkem při výběrovém řízení a kontraktaci stavebních i technologických dodávek, technický dozor investora i spolupráci s uživatelem při uvedení dokončené stavby do provozu.

Pro veškeré potřebné práce a výkony je projektová kancelář materiálově a odborně vybavena. Kolektiv vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a autorizovaných osob  (ČKAIT) zpracovává široké spektrum zakázek zahrnující předprojektovou a projektovou přípravu staveb a jejich řízení při realizaci.

error: Content is protected. Obsah je chráněn.